upratovanie_kontakt0905 606 516
upratovanie Bratislava a okolie

UPRATOVANIE

Upratovanie realizujeme profesionálnou čistiacou technikou a čistiacimi prostriedkami špeciálne určenými na rôzne typy povrchov. Upratovanie sa vďaka tomu stáva efektívnym.

TEPOVANIE

Tepovanie tvorí nosnú konštrukciu našich upratovacích služieb. Dlhoročné skúsenosti so strojmi Kärcher nám dovoľujú dosahovať maximálnu kvalitu.

ČISTENIE PRED KOLAUDÁCIOU

Upratovanie pred kolaudáciou vykonávame počas výstavby objektu, ale aj na záver po ukončení všetkých prác.

UPRATOVANIE FIREMNÝCH PRIESTOROV

vyčistenie denne namáhaných priestorov a pracovných plôch vo firemných objektoch na jednorázovej alebo pravidelnej báze.

UPRATOVANIE DOMOV A BYTOV

dôkladné čistenie obývacích priestorov podľa stupňa znečistenia.

UPRATOVANIE PRE SPRÁVCOVSKÉ FIRMY

pravidelné alebo jednorazové upratovanie obytných priestorov, garáží a vonkajších plôch.

UPRATOVANIE VEĽVYSLANECTIEV

Vyčistenie administratívnych plôch za účelom udržania ich reprezentačného vzhľadu.

UPRATOVANIE PRE BANKY

a finančné domy v priestorov s vysokou frekvenciou znečistenia. Možnosť jednorazového vyčistenia alebo pravidelného upratovania.

UPRATOVANIE ŠKÔL A UČEBNÍ

Školské priestory podliehajúce neustálemu znečisteniu a námahe vyžadujú osobitné zaobchádzanie.